Minimálna investícia do 3-ročného víza bola v Dubaji znížená na 750 000 Dh

Minimálna finančná požiadavka potrebná k žiadosti o trojročné vízum investovaním na prosperujúci dubajský trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami sa znížila z 1 milióna dirhamov (236 000 €) na 750 000 dirhamov (177 000 €). Vyplýva to z údajov uvedených na webovej stránke dubajského pozemkového úradu.

Znížená výška investícií, potrebných k žiadosti o vízum, tak podľa realitných poradcov poskytne dodatočný impulz dubajskému realitnému trhu. Nedávno otvorili najväčšiu medzinárodnú akciu v regióne, Dubaj Expo 2020 a dubajský realitný trh v tejto súvislosti ukazuje výrazné oživenie a rastúcu silu globálnej príťažlivosti investorov.

Udelenie víz sa týmto opatrením stáva dostupnejšie prostredníctvom programu ‘DLD Taskeen’. Ten umožňuje jednotlivcovi, ktorý v čase nákupu vlastní nehnuteľnosť v hodnote 750 000 alebo viac AED, požiadať o trojročné vízum, ktoré je možné predĺžiť a zároveň poskytuje možnosť sponzorských víz pre manžela / manželku. K udeleniu 5-ročných víz je požadované vlastniť majetok v hodnote najmenej 5 miliónov dirhamov. Suma investovaná do nehnuteľnosti však nemôže byť založená na pôžičke a nehnuteľnosť musí byť držaná najmenej tri roky.

Apartmány Dubaj - downtown 4045037 1280 web

Okrem toho poznáme víza, ktoré sú udelené na základe investície do obchodnej spoločnosti. V takomto prípade rozlišujeme investíciu jednotlivcov, ktorí sa rozhodli investovať alebo začať podnikať na pevnine Dubaja alebo v jeho rôznych voľných zónach na obchodovanie, tzv. „free zones“. Dubajská ekonomika v súčasnosti poskytuje viac ako 2 100 typov živnostenských oprávnení na začatie podnikania na území Dubaja. Nedávne reformy umožnili prvýkrát v histórii krajiny úplné zahraničné vlastníctvo spoločností na území Dubaja, ktoré nie je vyslovene „free zone“. Stalo sa tak vďaka zrušeniu požiadavky, aby komerčné spoločnosti mali väčšinového akcionára alebo zástupcu spoločnosti pôvodného domáceho občana Emirátov.

Investori, spĺňajúci špecifické kritériá, majú nárok na päť alebo desaťročné bydlisko v závislosti od veľkosti investície v danej krajine. Žiadať môžu aj manžel / manželka investora, jeho deti, jeden manažér a poradca.

Desaťročné vízum na pobyt, nazývané aj zlaté vízum, je využiteľné pre investorov v hodnote najmenej 10 miliónov AED. Buď ide o vklad do investičného fondu v krajine, prípadne založenie spoločnosti v SAE s kapitálom najmenej 10 miliónov AED, alebo o partnerstvo v existujúcej alebo novej spoločnosti s hodnotou podielu najmenej 10 miliónov AED. Akceptuje sa aj celková investícia 10 miliónov AED vo všetkých uvedených oblastiach.

"Dlhodobé vízum sa udeľuje iba tým, ktorí spĺňajú dodatočný súbor štandardov stanovených generálnym riaditeľstvom pre pobyt a zahraničné záležitosti v Dubaji. Tento systém napríklad udeľuje dlhodobé pobyty vybraným jednotlivcom so špecializovaným talentom, akými sú vedci a inovátori v lekárskych, vedeckých, výskumných a technických oblastiach,“ uviedol expert na rezidenciu.

Apartmány Dubaj - downtown 4045036 1280 web

Súbor dokumentov, ktoré  sú potrebné na žiadosť o daný typ víza tvorí cestovný pas investora a taktiež elektronická kópia osvedčenia o liste vlastníctva. Žiadateľ taktiež musí vlastniť nehnuteľnosť s minimálnou hodnotou 750 000 AED. V prípade, že je nehnuteľnosť viazaná na hypotéku, je potrebné banke zaplatiť 50 percent z hodnoty nehnuteľnosti alebo najmenej 750 000 AED. Na postúpenie žiadosti o vízum bude potrebný NOC certifikát (No Objection Certificate) v arabskom jazyku, a výpis z hypotekárnej banky.

Oficiálny index predajných cien DLD odzrkadľuje, že august 2021 bol druhým najbohatším mesiacom od decembra 2013, pokiaľ ide o počet predajných transakcií za jeden mesiac. Dokonca 5 780 predajných transakcií v hodnote 14,97 miliardy AED vygenerovalo najlepší august za posledných 12 rokov. V ôsmom mesiaci tohto roku bolo 55 percent všetkých predajných transakcií na sekundárne/hotové nehnuteľnosti a 45 percent na mimo-plánové nehnuteľnosti.

Podmienkou je, že investícia musí byť do jednej rezidenčnej nehnuteľnosti a nie do komerčných realít. Ponuka víz sa vzťahuje iba na rezidenčné nehnuteľnosti vlastnené formou „freehold“, teda s neobmedzeným vlastníctvom a nie je možné požiadať o tieto víza s nehnuteľnosťou, ktorá je vyplácaná prostredníctvom splátkového kalendára počas samotnej výstavby. Vízum sa vystavuje na 3 – 5 rokov a je možné si ho udržať tak dlho, pokiaľ investor vlastní nehnuteľnosť v danej krajine.

Miroslav Antoška

+421 948 445 878antoska.miroslav@gmail.com
Námestie svätého Egídia 65/22
058 01  Poprad
Slovensko
RK38 © 2024 | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Cookies
Vytvorené spoločnosťou Eggresh
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram