Minimálna investícia do 3-ročného víza bola v Dubaji znížená na 750 000 Dh

Podľa informácií uvedených na webovej stránke dubajského pozemkového úradu sa minimálna finančná požiadavka na žiadosť o trojročné vízum investovaním na prosperujúci dubajský trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami znížila z 1 milióna dirhamov (236 000 €) na 750 000 dirhamov (177 000 €).

Realitní poradcovia uviedli, že znížená úroveň investícií poskytne dodatočný impulz dubajskému realitnému trhu. Keďže sa chystá otvoriť najväčšiu medzinárodnú akciu v regióne, Dubaj Expo 2020, dubajský realitný trh ukazuje výrazné oživenie a rastúcu silu globálnej príťažlivosti investorov.

Udelenie víz sa tak stáva dostupňejšie prostredníctvom programu ‘DLD Taskeen’, umožňujúci jednotlivcovi, ktorý v čase nákupu vlastní nehnuteľnosť v hodnote 750 000 alebo viac Dh, požiadať o trojročné vízum na obnoviteľný pobyt s ustanovením o sponzorovaní manžela / manželky. Na päťročné víza je potrebný majetok v hodnote najmenej 5 miliónov dirhamov. Suma investovaná do nehnuteľnosti nemôže byť založená na pôžičke a nehnuteľnosť musí byť držaná najmenej tri roky.

Víza investované do spoločnosti sa vzťahujú na jednotlivcov, ktorí sa rozhodli investovať alebo začať podnikať na pevnine Dubaja alebo v jeho rôznych slobodných zónach. Dubajská ekonomika v súčasnosti ponúka viac ako 2 100 typov živnostenských oprávnení na začatie podnikania na pevnine. Nedávne reformy umožnili prvýkrát v histórii krajiny úplné zahraničné vlastníctvo spoločností na pevnine Dubaja zrušením požiadavky, aby komerčné spoločnosti mali väčšinového akcionára alebo zástupcu spoločnosti Emirati.

Investori, spĺňajúci špecifické kritériá, majú nárok na päť alebo desaťročné bydlisko v závislosti od veľkosti investície v danej krajine. Žiadať môžu aj manžel / manželka investora, deti, jeden manažér a jeden poradca.

10-ročné vízum na pobyt, nazývané aj zlaté vízum, je použiteľné pre investorov v hodnote najmenej 10 miliónov Dh, a to buď vkladom do investičného fondu v krajine, alebo založením spoločnosti v SAE s kapitálom najmenej 10 miliónov Dh, alebo partnerstvo v existujúcej alebo novej spoločnosti s hodnotou podielu najmenej 10 miliónov Dh alebo s celkovou investíciou 10 miliónov Dh vo všetkých uvedených oblastiach.

"Dlhodobé vízum sa udeľuje iba tým, ktorí spĺňajú dodatočný súbor štandardov stanovených generálnym riaditeľstvom pre pobyt a zahraničné záležitosti v Dubaji." Tento systém napríklad udeľuje dlhodobé pobyty vybraným jednotlivcom so špecializovaným talentom, akými sú vedci a inovátori v lekárskych, vedeckých, výskumných a technických oblastiach,“ uviedol expert na pobyt.

Pobytový dokument obsahuje všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na žiadosť o tento typ víza (cestovný pas investora a elektronickú kópiu osvedčenia o liste vlastníctva). Žiadateľ taktiež musí vlastniť nehnuteľnosť s minimálnou hodnotou 750 000 Dh. V prípade, že je nehnuteľnosť viazaná na hypotéku, je potrebné banke zaplatiť 50 percent z hodnoty nehnuteľnosti alebo najmenej 750 000 Dh. Na pokračovanie žiadosti o vízum bude potrebný NOC list (No Objection Certificate) v arabskom jazyku, a výpis z hypotekárnej banky.

Oficiálny index predajných cien DLD ukazuje, že august 2021 bol druhým najvyšším mesiacom od decembra 2013, pokiaľ ide o počet predajných transakcií za jeden mesiac, pričom 5 780 predajných transakcií v hodnote 14,97 miliardy Dh sa stalo najlepším augustom za posledných 12 rokov. V auguste 2021 bolo 55 percent všetkých predajných transakcií na sekundárne/hotové nehnuteľnosti a 45 percent na mimoplánové nehnuteľnosti.

Investícia musí byť do jednej obytnej nehnuteľnosti a nie do komerčných nehnuteľností. Ponuka víz sa vzťahuje iba na rezidenčné nehnuteľnosti bez vlastníctva a nie je možné požiadať o tieto víza s nehnuteľnosťou mimo plánu. Dĺžku víza je možné ho udržať tak dlho, pokiaľ investor vlastní nehnuteľnosť v danej krajine.

© 2021 Eggresh s.r.o. | 38RK.sk