Expo 2020 Dubaj

Rozhodnutie o ročnom odklade prijali organizátori Expo Dubaj v dôsledku pandémie COVID-19.  Bude sa konať v novom termíne od 1.októbra 2021 do 31.marca 2022. Bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie. Zároveň prvou v arabskom svete. Svetová výstava Expo je veľkolepá medzinárodná výstava priemyslu a kultúry jednotlivých krajín sveta, ktorá sa s prestávkami koná už od polovice 19. storočia. Po prvýkrát to bolo v roku 1851 v Londýne. Žiadna z účastníckych krajín z dôvodu pandémie neodstúpila od účasti.

Očakáva sa  návštevnosť výstavy v priemere 25 miliónov návštevníkov.  Svojou účasťou krajiny, či už ekonomicky vyspelé alebo rozvojové, deklarujú spolupatričnosť a vyjadrujú globálnu solidaritu v boji s COVID-19. Spojené Arabské Emiráty sú miestom nekonečných možností,  preto táto udalosť  sľubuje zážitok na celý život.

Areál EXPO Dubaj sa nachádza medzi Dubajom a Abu Dhabi na rozlohe 438 hektárov. S centrom Dubaja a letiskom je prepojený metrom.  192 štátov predstaví na dubajskom EXPO svoje výskumy a technologické pokroky. Účasť nie je sektorovo vymedzená, avšak sú vítané najmä začínajúce podniky a firmy, ktoré by priniesli moderné riešenia v najrôznejších sférach.  Najúspešnejšie projekty národných pavilónov budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády SAE.

Expo Dubaj tak bude predstavovať kreatívnu globálnu základňu, ktorá má priniesť skutočné výsledky,  progresívne myšlienky a spojenectvá. Všetko v trvaní šiestich mesiacov na jednom mieste. 7 dní v týždni, 15 hodín programu denne, viac ako 200 reštaurácií z celého sveta, 60 živých show každý deň.  Súčasťou Expo Dubaj budú tematické konferencie na týždennej báze. Bude možnosť preskúmať skoro 200 pavilónov a ešte omnoho viac. Svojim konceptom a atmosférou určite osloví dospelých i deti.

Hlavnou myšlienkou Expo Dubaj je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ a podtémou určenou pre Slovensko je „Mobilita“, na ktorú bude prezentácia našej krajiny zameraná. Expo Dubaj bude pre Slovensko unikátnou globálnou platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom pre zviditeľnenie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum.

Expo Dubaj 2020 je unikátnou príležitosťou na reštart cestovného ruchu, čo zastreší agentúra na podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Súčasťou podnikateľských misií organizovaných Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bude celkovo 150 slovenských firiem, ktoré vidia v Expo Dubaj príležitosť na nadviazanie medzinárodných obchodných partnerstiev.

Leitmotívom slovenskej expozície je Pohyb budúcnosti: Vodík, Letectvo a Vesmír, v rámci ktorej predstaví svetu inovatívne technológie v oblasti mobility a vodík ako pohon budúcnosti. Návštevníci z celého sveta budú si budú môcť v slovenskom pavilóne pozrieť exponáty ako vesmírny robot Androver, letecký VRM simulátor, niektoré z lietadiel vyrábaných na Slovensku, alebo model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy kontinent. V rámci slovenskej expozície sa zároveň uvedie svetová premiéra unikátneho automobilu na vodíkový pohon z dielne Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti Matador Group.

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru, ktorý prezentuje Slovensko ako modernú krajinu dobrých nápadov a príležitostí, prostredníctvom príbehov globálne úspešných firiem.

Miroslav Antoška

+421 948 445 878antoska.miroslav@gmail.com
Námestie svätého Egídia 65/22
058 01  Poprad
Slovensko
RK38 © 2024 | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Cookies
Vytvorené spoločnosťou Eggresh
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram