Minimálna finančná požiadavka potrebná k žiadosti o trojročné vízum investovaním na prosperujúci dubajský trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami sa znížila z 1 milióna dirhamov (236 000 €) na 750 000 dirhamov (177 000 €). Vyplýva to z údajov uvedených na webovej stránke dubajského pozemkového úradu.

Znížená výška investícií, potrebných k žiadosti o vízum, tak podľa realitných poradcov poskytne dodatočný impulz dubajskému realitnému trhu. Nedávno otvorili najväčšiu medzinárodnú akciu v regióne, Dubaj Expo 2020 a dubajský realitný trh v tejto súvislosti ukazuje výrazné oživenie a rastúcu silu globálnej príťažlivosti investorov.

Udelenie víz sa týmto opatrením stáva dostupnejšie prostredníctvom programu ‘DLD Taskeen’. Ten umožňuje jednotlivcovi, ktorý v čase nákupu vlastní nehnuteľnosť v hodnote 750 000 alebo viac AED, požiadať o trojročné vízum, ktoré je možné predĺžiť a zároveň poskytuje možnosť sponzorských víz pre manžela / manželku. K udeleniu 5-ročných víz je požadované vlastniť majetok v hodnote najmenej 5 miliónov dirhamov. Suma investovaná do nehnuteľnosti však nemôže byť založená na pôžičke a nehnuteľnosť musí byť držaná najmenej tri roky.

Apartmány Dubaj - downtown 4045037 1280 web

Okrem toho poznáme víza, ktoré sú udelené na základe investície do obchodnej spoločnosti. V takomto prípade rozlišujeme investíciu jednotlivcov, ktorí sa rozhodli investovať alebo začať podnikať na pevnine Dubaja alebo v jeho rôznych voľných zónach na obchodovanie, tzv. „free zones“. Dubajská ekonomika v súčasnosti poskytuje viac ako 2 100 typov živnostenských oprávnení na začatie podnikania na území Dubaja. Nedávne reformy umožnili prvýkrát v histórii krajiny úplné zahraničné vlastníctvo spoločností na území Dubaja, ktoré nie je vyslovene „free zone“. Stalo sa tak vďaka zrušeniu požiadavky, aby komerčné spoločnosti mali väčšinového akcionára alebo zástupcu spoločnosti pôvodného domáceho občana Emirátov.

Investori, spĺňajúci špecifické kritériá, majú nárok na päť alebo desaťročné bydlisko v závislosti od veľkosti investície v danej krajine. Žiadať môžu aj manžel / manželka investora, jeho deti, jeden manažér a poradca.

Desaťročné vízum na pobyt, nazývané aj zlaté vízum, je využiteľné pre investorov v hodnote najmenej 10 miliónov AED. Buď ide o vklad do investičného fondu v krajine, prípadne založenie spoločnosti v SAE s kapitálom najmenej 10 miliónov AED, alebo o partnerstvo v existujúcej alebo novej spoločnosti s hodnotou podielu najmenej 10 miliónov AED. Akceptuje sa aj celková investícia 10 miliónov AED vo všetkých uvedených oblastiach.

"Dlhodobé vízum sa udeľuje iba tým, ktorí spĺňajú dodatočný súbor štandardov stanovených generálnym riaditeľstvom pre pobyt a zahraničné záležitosti v Dubaji. Tento systém napríklad udeľuje dlhodobé pobyty vybraným jednotlivcom so špecializovaným talentom, akými sú vedci a inovátori v lekárskych, vedeckých, výskumných a technických oblastiach,“ uviedol expert na rezidenciu.

Apartmány Dubaj - downtown 4045036 1280 web

Súbor dokumentov, ktoré  sú potrebné na žiadosť o daný typ víza tvorí cestovný pas investora a taktiež elektronická kópia osvedčenia o liste vlastníctva. Žiadateľ taktiež musí vlastniť nehnuteľnosť s minimálnou hodnotou 750 000 AED. V prípade, že je nehnuteľnosť viazaná na hypotéku, je potrebné banke zaplatiť 50 percent z hodnoty nehnuteľnosti alebo najmenej 750 000 AED. Na postúpenie žiadosti o vízum bude potrebný NOC certifikát (No Objection Certificate) v arabskom jazyku, a výpis z hypotekárnej banky.

Oficiálny index predajných cien DLD odzrkadľuje, že august 2021 bol druhým najbohatším mesiacom od decembra 2013, pokiaľ ide o počet predajných transakcií za jeden mesiac. Dokonca 5 780 predajných transakcií v hodnote 14,97 miliardy AED vygenerovalo najlepší august za posledných 12 rokov. V ôsmom mesiaci tohto roku bolo 55 percent všetkých predajných transakcií na sekundárne/hotové nehnuteľnosti a 45 percent na mimo-plánové nehnuteľnosti.

Podmienkou je, že investícia musí byť do jednej rezidenčnej nehnuteľnosti a nie do komerčných realít. Ponuka víz sa vzťahuje iba na rezidenčné nehnuteľnosti vlastnené formou „freehold“, teda s neobmedzeným vlastníctvom a nie je možné požiadať o tieto víza s nehnuteľnosťou, ktorá je vyplácaná prostredníctvom splátkového kalendára počas samotnej výstavby. Vízum sa vystavuje na 3 – 5 rokov a je možné si ho udržať tak dlho, pokiaľ investor vlastní nehnuteľnosť v danej krajine.

Rozhodnutie o ročnom odklade prijali organizátori Expo Dubaj v dôsledku pandémie COVID-19.  Bude sa konať v novom termíne od 1.októbra 2021 do 31.marca 2022. Bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie. Zároveň prvou v arabskom svete. Svetová výstava Expo je veľkolepá medzinárodná výstava priemyslu a kultúry jednotlivých krajín sveta, ktorá sa s prestávkami koná už od polovice 19. storočia. Po prvýkrát to bolo v roku 1851 v Londýne. Žiadna z účastníckych krajín z dôvodu pandémie neodstúpila od účasti.

Očakáva sa  návštevnosť výstavy v priemere 25 miliónov návštevníkov.  Svojou účasťou krajiny, či už ekonomicky vyspelé alebo rozvojové, deklarujú spolupatričnosť a vyjadrujú globálnu solidaritu v boji s COVID-19. Spojené Arabské Emiráty sú miestom nekonečných možností,  preto táto udalosť  sľubuje zážitok na celý život.

Areál EXPO Dubaj sa nachádza medzi Dubajom a Abu Dhabi na rozlohe 438 hektárov. S centrom Dubaja a letiskom je prepojený metrom.  192 štátov predstaví na dubajskom EXPO svoje výskumy a technologické pokroky. Účasť nie je sektorovo vymedzená, avšak sú vítané najmä začínajúce podniky a firmy, ktoré by priniesli moderné riešenia v najrôznejších sférach.  Najúspešnejšie projekty národných pavilónov budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády SAE.

Expo Dubaj tak bude predstavovať kreatívnu globálnu základňu, ktorá má priniesť skutočné výsledky,  progresívne myšlienky a spojenectvá. Všetko v trvaní šiestich mesiacov na jednom mieste. 7 dní v týždni, 15 hodín programu denne, viac ako 200 reštaurácií z celého sveta, 60 živých show každý deň.  Súčasťou Expo Dubaj budú tematické konferencie na týždennej báze. Bude možnosť preskúmať skoro 200 pavilónov a ešte omnoho viac. Svojim konceptom a atmosférou určite osloví dospelých i deti.

Hlavnou myšlienkou Expo Dubaj je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ a podtémou určenou pre Slovensko je „Mobilita“, na ktorú bude prezentácia našej krajiny zameraná. Expo Dubaj bude pre Slovensko unikátnou globálnou platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom pre zviditeľnenie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum.

Expo Dubaj 2020 je unikátnou príležitosťou na reštart cestovného ruchu, čo zastreší agentúra na podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Súčasťou podnikateľských misií organizovaných Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bude celkovo 150 slovenských firiem, ktoré vidia v Expo Dubaj príležitosť na nadviazanie medzinárodných obchodných partnerstiev.

Leitmotívom slovenskej expozície je Pohyb budúcnosti: Vodík, Letectvo a Vesmír, v rámci ktorej predstaví svetu inovatívne technológie v oblasti mobility a vodík ako pohon budúcnosti. Návštevníci z celého sveta budú si budú môcť v slovenskom pavilóne pozrieť exponáty ako vesmírny robot Androver, letecký VRM simulátor, niektoré z lietadiel vyrábaných na Slovensku, alebo model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy kontinent. V rámci slovenskej expozície sa zároveň uvedie svetová premiéra unikátneho automobilu na vodíkový pohon z dielne Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti Matador Group.

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru, ktorý prezentuje Slovensko ako modernú krajinu dobrých nápadov a príležitostí, prostredníctvom príbehov globálne úspešných firiem.

Zaujíma vás, prečo by ste mali investovať práve v Dubaji? Kto stojí za týmto projektom? Čo môže potenciálny investor očakávať? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v krátkom rozhovore s p. Miroslavom Antoškom z podtatranskej realitnej kancelárie RK 38.

1. Ako dlho sa venujete realitnej sfére?

Už počas štúdia som vedel, že mojím cieľom bude venovať sa obchodu. Najprv som si prešiel klasickými začiatočníckymi pozíciami a po vyskúšaní prvých manažérskych funkcií som sa vrhol do podnikania s nehnuteľnosťami. V realitnej sfére pracujem od roku 2009. V roku 2011 som si založil vlastnú spoločnosť s názvom RK 38.

2. Kedy ste do svojho portfólia zaradili Dubaj? Ako dlho sa už venujete predaju nehnuteľností v tejto lokalite?

Dubaj sme do nášho portfólia zaradili cca pred rokom, kedy sme sa touto myšlienkou začali vážne zaoberať. Hovorím v množnom čísle, pretože spúšťačom bola kúpa nehnuteľnosti v tejto lokalite zo strany mojej priateľky, ktorá v Dubaji žije už 5 rokov. Po zrátaní všetkých plusov a mínusov tejto investície sme sa rozhodli priniesť príležitosť kúpiť si apartmán v Dubaji aj pre ďalších Slovákov.

3. Prečo je podľa Vás v súčasnosti dobrou investíciou práve Dubaj, resp. aké sú najväčšie výhody kúpy nehnuteľnosti v Dubaji?

Dubaj je doslova mestom budúcnosti, kde je rozvoj extrémne rýchly a fluktuácia návštevníkov obrovská. Každoročne ich počet narastá a zaujímavosťou je napríklad aj to, že práve Dubaj sa stane mestom organizácie najväčšej celosvetovej výstavy, Expo 2020, ktorá je celosvetovo veľmi populárna. Čo sa týka samotnej investície, jej návratnosť sa pri väčšine projektov pohybuje v rozmedzí 8-15 rokov. Pre vlastníkov nehnuteľností v Dubaji je výhodou minimálne daňové zaťaženie a je zamedzené dvojité zdanenie.

Dubaj je výnimočný napríklad v porovnaní s ostatnými európskymi veľkomestami, ktorých centrá sú už takmer úplne zastavané. Je jedinečný, pretože aj v jeho centrálnej časti je stále možné kúpiť novostavbu v lukratívnej lokalite so strategickou polohou.

Môžem pokračovať a ďalej menovať výhody „prečo Dubaj“, ale to je celkovo na dlhšiu debatu. Samozrejme, ak potenciálni investori chcú a majú záujem vedieť viac, rád im o tom porozprávam osobne, z vlastnej skúsenosti. Alebo majú možnosť pozrieť si našu stránku a dočítať sa viac.

4. Od koho nakupuje potenciálny investor nehnuteľnosť? Ide o overených developerov?

V tejto chvíli spolupracujeme so štyrmi azda najväčšími developermi v Dubaji. Hovoríme o enormne silných a najvýznamnejších značkách, ktoré sú svojou ekonomickou silou pre bežného človeka ťažko predstaviteľné. Developeri, s ktorými spolupracujeme, sa podieľali aj na výstavbe tak ikonických projektov ako sú Burj Khalifa, Burj Al Arab či Palm Jumeirah, ktoré pozná azda každý, kto kedy niečo počul o Dubaji.

5. Chodíte do Dubaja aj osobne?

Áno, do Dubaja chodievam pravidelne a vždy na dlhšie obdobie. Žije tam moja priateľka, s ktorou na tomto projekte spolupracujem. Osobne som bol v Dubaji už asi 12-krát, ale priznám sa, že presne spočítané to nemám Apartmány Dubaj - 1f642🙂 So životom a kúpou nehnuteľnosti máme obaja osobnú skúsenosť a na nej zakladám a ponúkam objektívne poradenstvo v tejto oblasti investície do nehnuteľnosti.

© 2022 Eggresh s.r.o. | 38RK.sk